Ponuka pre dospelých

Lezecký krúžok pre dospelých

V skupine je max. 7 osôb. Lezecká hodina trvá 90minút. Krúžok je určený pre tých, čo chcú začať liezť alebo sa chcú zdokonaliť, zvýšiť lezeckú obtiažnosť na čele s certifikovaným trénerom alebo inštruktorom lezenia na umelých stenách. V skupine lezcov sa môžete inšpirovať aj ostatnými pri lezení. Ide o skupinové lezenie, kde pôjde o zábavu, socializáciu v lezeckom svete so zameraním na techniku lezenia, ktorá zvýši vašu lezeckú obtiažnosť. Prevažne ide o bouldering, pri ktorom sa veľmi dobre upevňujú lezecké pohyby, a potom ide až o lezenie s lanom.

Pravidlá krúžkov pre dospelých

REGISTROVAŤ SA

Základný kurz istenia(s horným lanom)

Dĺžka trvania:2hod

Popis: Kurz je určený pre zaciatočníkov, ktorí sa chcú naučiť ako istiť, keď lezec lezie s horným lanom (top rope). Naučíte sa komunikáciu lezca a ističa pri lezení, istiť s horným lanom a správne pouzívať základné lezecké vybavenie.

PREJAVIŤ ZÁUJEM

Pokročilý kurz istenia (istenie prvolezca)

Dĺžka trvania: 2 x 1,5hod

Popis: Kurz je určený tím, čo absolvovali "základný kurz istenia" a majú už za sebou prax v istení s horným lanom (top rope). Naučíte sa cvakať postupové istenia pri lezení prvolezca, istenie prvolezca, chytanie pádov prvolezca, naviazanie sa na lano a používanie pomôcky Ohm (podoruje istenie ťažších lezcov).

PREJAVIŤ ZÁUJEM