Podporte nás 2%

Vďaka vašim 2% z daní môžeme každý rok nakúpiť nové aktivity, pomôcky pre vaše deti na lezecké krúžky a vynoviť lezecké vybavenie, aby bolo bezpečné pre vaše deti.

 

Aj v roku 2024 sme zaradený k prijímateľom 2% z daní.
V prípade otázok nám napíšte.

Postup:
Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. K vyhláseniu je potrebné priložiť Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
Tieto dva dokumenty je potrebné predložiť osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu. Tak treba urobiť najneskôr do 30.4.2024.

Všetky tlačivá nájdete na Tlačivá na poukázanie 2% z dane « rozhodni.sk

Údaje:
 
Lezecký klub SPIDER ´ S NOOK
občianske združenie
Komenského 1440/20, 900 01 Modra
IČO: 36067369