Pravidlá lezeckých krúžkov a kurzov pre dospelých

Platné od 02.09.2023

Ďakujeme, že si uvedomujete náročnosť práce, potrebu maximálneho sústredenia a pozornosti inštruktora pri práci so skupinou, a preto nevodíte deti, ani iné osoby (nezúčastňujúce sa krúžku/kurzu) do priestorov budovy počas priebehu kurzu.

Dni, kedy prebiehajú krúžky nájdete na vašom účte (na našej stránke). Tam si overíte, či počas sviatku alebo prázdnin bude/nebude krúžok. Treba si to dopredu pozrieť, zapísať do domáceho kalendára. Vždy sa môžete k tomu vo vašom účte vrátiť a pozrieť si termíny.

Turnusy sú štvrťročné, konkrétne september - december, január-marec a apríl-jún. Počas letných prázdnin (júl-august) sa podľa možností môže tiež urobiť špeciálny turnus.

Príznaky ochorenia

 1. Inštruktor má právo poslať účastníka krúžku/kurzu domov pokiaľ vykazuje známky ochorenia.
 2. Za známky ochorenia sa považuje:
 • okolie nosa má podráždené a červené
 • výrazný vlhký produktívny kašel alebo intenzívny dusivý kašel
 • z nosa mu vyteká zafarbená tekutina (hlieny, žltý, zelený, či inak zafarbený sopel)
 • má hnisavé miesta na tele
 • červené a lesklé oči, s hnisavým výtokom,
 • vyteká mu z uší tekutina

Absencie:

Počas turnusu sú povolené 4 náhrady, ktoré si viete uplatniť v tom prípade, že sa odhlásiť dopredu z termínu (najneskôr v deň krúžku do 8:00. Aby ste uvoľnili miesto na náhradu niekomu ďalšiemu.

Náhradu vám systém ponúkne, len ak ste sa odhlásili dopredu na vašom účte.

Náhradu si môžete čerpať buď v inej skupine dospelých alebo v skupine krúžku pre mládež 7.rončíka ZŠ a starších, keďže oni majú podobné zloženie a metodiku hodiny. Treba však brať na vedomie, že krúžky pre mládež majú len 75minút. 

Nedeľná skupina má lezenie striedavo v Pezinku a Block Docku v Bratislave. Ak si chcete nahradiť hodinu v tejto skupine, treba si pri prihlasovaní na náhradnú hodinu na vašom účte pozorne pozrieť, kde sa vami zvolená hodina bude konať. V prípade, že sa hodina koná v BlockDocku v Bratislave, over si, či je vstup na stenu zarátaný v príspevku za kurz. Ak si nie si istý, tak sa môžeš na to spýtať prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Hodiny si nahrádzate v aktuálnom turnuse. Ak nestihnete minúť všetky svoje náhrady, je možné maximálne jednu náhradu preniesť do bezprostredne nasledujúceho turnusu, ak sa na nasledujúci turnus prihlásite. V prípade, že sa na ďalší turnus neprihlásite, tak vám nevyužitá náhrada prepadne.

Predĺženie turnusu/Odhlásenie sa z ďalšieho turnusu:

Najneskôr posledné stretnutie v danom turnuse, treba oznámiť inštruktorovi, či pokračujete v ďalšom turnuse alebo končíte a nebudete pokračovať. V takomto prípade vám inštruktor podrží miesto a automaticky vás prihlási do ďalšieho turnusu. Ak to inštruktorovi neoznámite, tak sa musíte prihlásiť sami do ďalšieho turnusu cez prihlasovací formulár.

Zrušenie lezeckej hodiny inštruktorom:

V prípade, že inštruktor z akýchkoľvek dôvodov zruší lezeckú hodinu. Dá to účastníkom vedieť emailom (automaticky sa vygeneruje email zo systému), prípadne iným komunikačných kanálom, podľa dohody so skupinou.

V tomto prípade je inštruktor buď povinný nahradiť túto hodinu, teda buď predĺži turnus o ďalší týždeň, alebo ponúkne ešte navyše iný deň krúžku (ak skupina súhlasí), alebo poskytne možnosť zľavy adekvátnej k hodnote zrušenej hodiny formou zľavového kupónu (nájdete si ho na klubovom účte - heslo, ktoré môžete potom použiť), ktorý sa dá využiť na zľavu z našich služieb.

Platba členského príspevku:

 1. Platbu môžete vykonať jednorázovo, na 2 splátky alebo na 3 splátky. Jednu z týchto možností  platby si vyberiete hneď v prihlasovacom formulárií.
 2. Platbu realizujete priamo na krúžku v hotovosti.
 3. Jednorázovú platbu treba vykonať do konca 4.lezeckej hodiny. 
 4. Ak platíte na 2 splátky, tak prvú splátku treba zrealizovať do konca 2.lezeckej hodiny, a druhú splátku treba zrealizovať do konca 8.lezeckej hodiny.
 5. Ak platíte na 3 splátky, tak prvú splátku treba zrealizovať do konca 2.lezeckej hodiny, druhú splátku do konca 7.lezeckej hodiny a tretiu splátku do konca 11.lezeckej hodiny.
 6. Výška platby sa vám zobrazí vo vašom účte (na našej stránke). Po zaplatení na krúžku, inštruktor manuálne odsúhlasí výšku vašej platby v systéme a na vašom účte sa zobrazí, koľko vám ostáva zaplatiť, resp. že ste platbu už celú uhradili.
 7. Pri prihlásení do už prebiehajúceho krúžku, vám vypočítame pomernú časť príspevku za krúžky.
 8. Peniaze sa nevracajú.

V Modre, 02.09.2023

Lenka Ružičková

Lezecký klub SPIDER'S NOOK