Môj klubový účet

Poprosím, naštudujte si všetky materiály na vašom účte aj na našej web stránke (napr. pravidlá krúžku).

Žiadame vás, aby ste dodržiavali pravidlá, s ktorými ste súhlasili. Pravidlá tvoria inštruktorky, vedenie o.z. a majitelia priestorov. Vopred ďakujeme za rešpektovanie pravidiel. 

Prihlásenie do vášho účtu: