Reprezentačné družstvá klubu

PRE VIAC INFO NÁM PÍŠTE E-MAIL (lkspidersnook@gmail.com), OZVEME SA VÁM.

Reprezentácia klubu TYP B 

Kto to je? Ide o deti, ktoré chcú navštevovať preteky Nízkej úrovne. Zväčša sú preteky pre deti vekovej kat.U10 a vyššie, občas veková kat. U8 (viac o vekových kat. na tlačidle "Viac o pretekárskom lezení") Deti v tejto reprezentačnej skupine lezú na bežných lezeckých krúžkoch. Nemajú zvláštnu prípravu na preteky. Ide o deti, ktoré by chceli si ísť občas s radosti zasúťažiť a tak podporiť aj klub. Do danej skupiny môže vstúpiť akékoľvek dieťa. V reprezentácií typu B nie je obmedzený počet detí.

Strana lezca (dieťaťa): Stať sa členom SHS James cez náš klub (Viac na Členstvo v SHS JAMES). Iné povinnosti neexistujú. Dieťa nemusí ísť na všetky preteky v danom roku, vyberá si podľa chuti a času. Ak však majú chu´ť pretekať a absolvujú tri preteky ročne, tak pomôžu tým aj klubu získať vyššie dotácie.

Strana klubu: Budeme rodičov detí informovať o blížiacich sa pretekoch, akonáhle o nich budeme vedieť. Ak o nich budete vedieť prvý vy, budeme radi, keď nás informujete a dáme to vedieť ostatným. Ak sa dieťa prihlási na preteky a informuje nás o tom, tak dostane nálepku z logom klubu na daný pretek. Dieťa si môže nalepiť nálepku na pretekárske tričko alebo nohavice počas pretekov a tak nás reprezentovať.

Vzhľadom na skutočnosť, že preteky je organizátor povinný dať na web Jamesu najneskôr 14 dní pred konajúcim sa pretekom a teda kalendár pretekov nie je známy celoročne, tak na preteky nie je od nás vyslaný inštruktor. Keďže už väčšinou majú svoj program naplánovaný. Deti sa zúčastňujú pretekov samé s rodičmi.

Bonus: Ak dieťa absolvuje za rok 3 a viac pretekov, tak dieťa automaticky získa, pri najbližšom slávnostnom oceňovaní, ocenenie reprezentant klubu za daný rok. A získa šancu byť nominované na ocenenie Pavúk klubu v ďalšom roku (získanie nominácie záleží aj od množstva detí, ktoré v ďalšom roku budeme oceňovať). Taktiež mu automaticky zaplatíme predĺženie členstva v SHS James na ďalší rok (členstvo SHS James Slovensko, v prípade, že chcete vyššie členstvo, tak dieťaťu prispejeme finančne na členstvo vo výške členského príspevku James Slovensko).

Aktuálne 5eur zľava na klubové tričko.

Ako zaregistrujete dieťa do reprezentačného družstva typu B: Ak dieťa, ktoré chcete prihlásiť do reprezentácie typu B nie je členom SHS James v tomto roku, tak najprv treba v našom rezervačnom systéme zaregistrovať dieťa do SHS James. Následne môžete registrovať cez náš rezervačný systém dieťa do Reprezentačného družstva typu B. Budeme vás kontaktovať kvôli úhrade členského ( a registračného) v SHS James. 

Stačí členstvo James Slovensko - vyberáte podľa veku dieťaťa).

Ak dieťa, ktoré chcete prihlásiť do reprezentácie typu B je členom SHS James v tomto roku, tak stačí dieťa zaregistrovať cez náš rezervačný systém do reprezentačného družstva typu B.

Reprezentácia klubu TYP A

Kto to je? Deti navštevujúce tréningovú skupinu. Chcú chodiť na preteky Vysokej úrovne (Majstrovstvá Slovenska a kat. A). Spodná veková hranica je 6rokov (pretože na preteky vysokej úrovne nemôžu štartovať mladší účastníci). Vzhľadom na to, že najnižšia veková kat. na pretekoch je U10, tak odporúčame limit 7-8rokov) (Viac o vekových kategóriach pretekov na tlačidle " Viac o pretekárskom lezení). Deti v tomto družstve majú systematickú prípravu na preteky. Do tejto skupiny sú deti vybrané. Nemôže sa do reprezentácie typu A dostať každý. Je obmedzený počet miest a vyberáme podľa rôznych parametrov (osobnostných, vôľových, či pohybových). Tréningová skupina platí vyšší príspevok do klubu, keďže ide o celkovú prípravu lezca a absolvovanie pretekov spolu s lezcami. Tréningy sú 2xtýždenne v dobe 75-90minút.

Strana lezca (dieťaťa): Stať sa členom SHS James cez náš klub (Viac na Členstvo v SHS JAMES). S reprezentáciou typu A máme nepísanú dohodu, že ročne budú pretekať na všetkých pretekoch Vysokej úrovne (MSR, kat. A), čím zbierajú dôležité body do Slovenského pohára. V niektorých prípadoch odporúčame pretekanie aj na pretekoch Strednej úrovne (kat. B), hlavne ak sú pre dieťa ešte vysoké preteky náročné a potrebuje sa vypretekať a nabrať viac skúseností. Od dieťaťa sa očakáva chuť zlepšovať sa, pracovať na sebe a počúvať svojich trénerov/inštruktorov, aby sa z prípravy vyťažilo čo najviac. Na pretekoch dieťa súťaží v klubovom tričku, ak pravidlá pretekov túto možnosť nezakazujú.

Strana klubu: Deti dostanú automaticky klubové reprezentačné tričko. Majú preplácané štartovné na všetkých pretekoch Vysokej a strednej úrovne a ďalšie podľa dohody. - PLATÍ AŽ OD SEPTEMBRA 2023 

Aktuálne 5eur zľava na klubové tričko. 

AKTUÁLNE Majú zaistenú prítomnosť a spoluprácu s trénerom/inštruktorom na všetkých pretekoch Vysokej úrovne (Strednej úrovne a iných pretekoch podľa vyťaženosti trénera/inštruktora, čiže prebieha dohodou). Podľa potreby prípravy sa taktiež trénuje na stenách v Bratislave.

Bonus: Deti v reprezentácií typu A, získajú v ďalšom roku automaticky ocenenie za reprezentovanie klubu počas predošlého roka. Pokiaľ neboli nominovaný na ocenenie Pavúk roku v tomto roku, tak je vysoká pravdepodobnosť, že budú nominovaní na toto ocenenie v ďalšom roku.

FORMA Reprezentácie typu A POČAS JARNÉHO TURNUSU 2023: Počas aktuálneho turnusu (jarný 2023) sa spustila tréningová skupina detí. Dieťa navštevuje jednu krúžkovú hodinu a jednu tréningovú hodinu. Je to taký malý projekt aktuálne, čiže aktuálne do konca turnusu je príspevok do klubu pre túto skupinu v rovnakej výške ako pre deti lezeckých krúžkov. Nepreplácajú sa preteky v tomto turnuse. Snažíme sa však už zbierať deti, ktoré by mali záujem o takýto typ pretekania v lezení a začať postupne z výberom. Po dohode potom dieťa začne trénovať hneď alebo potom až od ďalšieho turnusu alebo už počas leta. Bude to na osobnej dohode.

POZOR! Členstvo v SHS James nie je potrebné pre absolvovanie výberového konania. Až keď dieťa prijmeme do reprezentácie typu A, je nevyhnutnou podmienkou, aby sa dieťa stalo členom v SHS James - stačí členstvo James Slovensko. 

Výberové konanie v tomto turnuse (jar 2023) prebieha nasledovne: Zaregistrujete dieťa o záujem do zaradenia do reprezentačného družstva typu A, čiže pretekanie na pretekoch Vysokej úrovne. To v našom Rezervačnom systéme. Následne vás budeme kontaktovať o podrobnostiach, hlavne o vašej predstave a motivácií zaradiť dieťa do reprezentácie typu A. Následne si dieťa pozrieme na krúžku ako lezie a porozprávame sa s ním o pretekaní a lezení. Následne vás kontaktujeme o tom, či dieťa vyberiem do reprezentácie typu A.