Chceš pretekať v lezení?

Ak má vaše dieťa záujem o pretekanie v lezení, budú vás zaujímať nasledovné riadky. Zhrniem v skratke základné informácie. Ak máte konkrétnejšie otázky, tak nám píšte na lkspidersnook@gmail.com a my sa vám ozveme.

PRIHLÁS SA NA TRÉNINGY
Ak chceš trénovať a pretekať pravidelne


Základné informácie o pretekárskom lezení

Pretekárske lezenie sa u nás nazýva tiež "Športové lezenie".

Pretekaním môžete podporiť náš klub, pretože vďaka chodeniu na preteky môžeme získať vyššie finančné prostriedky z dotácií na nákup lezeckého vybavenia, balančných a pohybových pomôcok na lezecké krúžky a tréningy. Viac o tom ako práve vy môžete pomôcť klubu získať vyššie dotácie nájdete TU.

1 Kategórie pretekov (podľa náročnosti, pre koho ich odporúčame):

Nízka obtiažnosť pretekov (ľahšie preteky)

 • C kategória
 • Ostatné preteky - preteky, za ktoré nejdú body do celkového Slovenského pohára

Preteky pre HOBBY lezcov (deti z lezeckých krúžkov)

Dieťa navštevuje lezecké krúžky, ale chce ísť aj na nejakú súťaž v lezení. Lezecké krúžky sú hravá forma vedenia detí k športovaniu, dieťa nepripravujú systematicky na pretekárske lezenie. 
Preteky kat. Ostatné - veková hranica je určená usporiadateľom, ale väčšinou je najnižšia veková kat. U10, niekedy býva aj U8. Nižšie nebývajú. My v júni 2023 budeme pod záštitou Jamesu realizovať preteky, kde by sme chceli vekovú kat. U6.
Preteky kat.C - môžu v nich pretekať deti, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, mladšie deti nemôžu. Najnižšia veková kat. je U10.

Stredná obtiažnosť pretekov

 • B kategória

Pretekov sa zúčastňujú aj deti trénované, ale nájdu sa tam aj deti, ktoré nie sú v pretekoch vysokej úrovne (MSR, A kat.) na popredných miestach alebo deti z krúžkov. 

Absolvovať ich môžu len deti, ktoré už divŕšikk 6 rokov veku. Ake od tohto veku môže pretekať ktokoľvek, aj deti, ktoré nie sú nikde v klube vedené, krúžkové deti, aj trénované. Vzhľadom na obtiažnosť  lezených ciest by som odporúčala buď pre talentované netrénované dieťa, alebo pre začínajúce trénované deti, ktoré potrebujú získať istotu a skúsenosti v pretekaní.

Vysoká úroveň pretekov (ťažké preteky)

 • Majstrovstvá Slovenskej Republiky (MSR) - ročne 3 preteky (jeden z každej disciplíny)
 • A kategória - ročne 3 preteky (jeden z každej disciplíny)

Preteky odporúčame pre trénujúce deti

Absolvovať ich môžu len deti, ktoré už divŕšikk 6 rokov veku. Ake od tohto veku môže pretekať ktokoľvek aj deti, ktoré nie sú nikde v klube vedené, krúžkové deti, aj trénované. Vzhľadom na obtiažnosť ciest odporúčam preteky trénovaným deťom. Deti chcú napredovať a preto aby sa dieťa ďalej rozvíjalo malo by navštevovať tréningovú skupinu (nie len lezecký krúžok), kde sú len deti, ktoré majú záujem o takýto druh súťaží, kde systematicky rozvíjajú rôzne aspekty lezenia a prihliada sa viac na individuálne odlišnosti dieťaťa.

Kalendár pretekov pod záštitou SHS James, pravidlá pretekov  a ďalšie informácie o súťažnom lezení   aktualizuje SHS James tu: Športové lezenie - SHS JAMES


2 Lezecké kategórie

Pretekať nemôžu deti mladšie než 6 rokov. Čiže pretekať môžu len deti od 6 rokov. Pri pretekoch kategórie Ostatné, môže organizátor povoliť štart aj mladším pretekárom. Kategórie sú podľa veku, konkrétne podľa ročníku narodenia (v roku 2023 takto):

 • U8* - ročníky 2016 a 2017 a 2018 - Preteky detí
 • U10 - ročníky 2014 a 2015 - Preteky detí
 • U12 - ročník 2012 a 2013 - Preteky detí
 • U14 - ročníky 2010 a 2011 - Preteky detí
 • U16 (B) - ročníky 2008 a 2009 - Preteky dospelých a mládeže, alebo na nižších úrovniach Pretekov detí
 • U18 (A) - ročníky 2006 a 2007 - Preteky dospelých a mládeže
 • U20 (Juniori) - ročníky 2004 a 2005 - Preteky dospelých a mládeže
 • Dospelí - ročník 2003 a starší - Preteky dospelých a mládeže

*Poznámka: Kategória U8 sa môže vyskytovať len pri ostatných pretekoch (možno výnimočne aj v kategórií pretekov C), resp. kategória, ktorá v celkovom Slovenskom pohári neexistuje, nezbierajú sa za ňu body do celkového Slovenského pohára (Ostatné preteky ako jediné nie sú bodované v celoslovenskom pohári. Preteky kat. C, B, A a MSR majú svoje bodovanie podľa umiestnenia a body sa zbierajú do celkového Slovenského pohára.)


  3 Lezecké disciplíny

  OBTIAŽNOSŤ (LEAD)

  BOULDER

  RÝCHLOSŤ (SPEED)

  Obtiažnosť: Pretekári súťažia na stenách vysokých minimálne 12 metrov. Pretekár lezie s lanom. Kategórie U8, U10 a U12 sú istené s horným lanom (tzv. top rope). Staršie kategórie sú istení s dolným lanom (lano si ťahajú zapínaním do expresov). O poradí pretekárov rozhoduje najvyššie vylezený chyt v lezeckej ceste.

  Boulder: Pretekári musia vyriešiť krátke extrémne silové a technické problémy (bouldre). Lezie sa na stenách do 5 metrov, bez lana, športovci dopadajú do žinienok – mäkkých dopadových plôch. Rozhoduje počet vylezených bouldrov a tzv. zón (určený chyt v strede bouldru) a tiež počet pokusov. 

  Rýchlosť: Pretekári pretekajú na predpísanej nemennej lezeckej ceste, jej výška je 15 metrov. Istení sú s horným lanom. O poradí pretekárov a postupu do finále rozhoduje dosiahnutý čo najrýchlejší čas vylezenia cesty. Finále sa lezie vyraďovacím spôsobom, kto z dvojice je rýchlejší, ten postupuje ďalej. 

  Pravidlá pretekov nájdete na stránkach SHS James Klik TU