Poistenie a členstvo v SHS JAMES

Čo získaš ako člen SHS James a čo získaš pre klub?

SHS James je Slovenský horolezecký spolok, ktorý zastrešuje všetky činnosti týkajúce sa lezenia v rôznych formách  na Slovensku. ako klub sme súčasťou SHS James. 

SHS James je povinný podľa zákona prispievať finančne klubom, ktoré pod neho spadajú. Výška píspevku je podľa počtu členov Jamesu registrovaných cez náš klub do veku 23rokov. Rátajú sa členovia prihlásení do konca septembra daného roka.

Dotácia za Horolezectvo - Automaticky získavame za každého nášho člena do 23 rokov, ak je zároveň cez nás členom SHS James.

Dotácia za Športové lezenie - Získavame za nášho člena do 23 rokov len v prípade, že člen je cez nás členom SHS James a v danom roku absolvoval aspoň 3 preteky pod záštitou Jamesu.

Platnosť členstva

Členstvo je aktívne odkedy náš klub zaplatí členské príspevky. O tom budeme člena informovať. 

Klub zaplatí a zaregistruje/predĺži členstvo v Jamese, až keď obdrží platbu za registráciu a členstvo v Jamese. Platba prebieha v hotovosti na krúžkoch. Ceny sú dané SHS James, my len dávame možnosť prihlásiť sa.

Platnosť končí vždy 31.3. nasledujúceho roka.

Kedy môžete objednať členstvo cez náš?

Ak si členstvo objednáte a ZAPLATÍTE do 20.2. zaručujeme vám, že vás zaregistrujeme do Jamesu do začiatku jarného turnusu.

Ak ste boli členmi minulý rok, je potrebné, aby ste si objednali členstvo a zaplatili do 20.3., aby ste kontinuálne pokračovali v členstve a boli ste členom kontinuálne (Vtedy zaručíme, že vás prihlasíme do konca marca). Všetky neskoršie požiadavky na členstvo v SHS James budeme registrovať už jednotlivo počas celého roka. Stačí vyplniť registračný formulár

Ako sa cez nás staneš členom SHS James?

V našom rezervačnom systéme si vyberieš, aký chceš druh poistenia a pre akú vekovú kategóriu, prípadne pre celú vašu rodinu. Následne vyplníš formulár a zaregistruješ sa.

Potom ti upravíme výšku platby na tvojom účte, nasledovne:

Ak členstvo predlžuješ z minulého roka, tak registračný poplatok neplatíš. Ak meníš typ poistenia z minulého roka, tak platíš za zmenu 5€. Ak si nový člen Jamesu, tak platíš registračný poplatok 5€. Ak sa jedná o rodinu, tak registračný poplatok sa platí podľa počtu nových členov v Jamese.

Ceny sú dané SHS James, my len dávame možnosť prihlásiť sa.

Platba sa hradí na krúžku v hotovosti. Registrujeme členov do Jamesu, až keď obdržíme platbu za registráciu a členstvo v Jamese.

Čo získaš ako člen SHS James?
 1. Máš právo pohybu a športovania v horolezeckých terénoch Slovenska aj v chránených územiach v súlade s legislatívou SR pri dodržiavaní dohodnutých obmedzení a platných návštevných poriadkov jednotlivých národných parkov.
 2. Máš minimálne 50% zľavy na ubytovanie na tatranských chatách, ktorých je SHS JAMES spolumajiteľom (Chata na Zelenom plese, Téryho chata, Zbojnícka chata, Chata pod Rysmi), 25% zľavu na Zamkovského chate, zľavy na niektorých chatách v Alpách. Ako člen spolku máš aj zľavy v niektorých outdoorových obchodoch. 
 3. Zľavy na štartovné na lezeckých pretekoch na Slovensku organizované cez SHS James. A zľavy na kurzoch cez SHS James.
 4. Poistenie podľa typu, ktorý si zvolíš.

James SLOVENSKO 

- bývalé základné členstvo, ktoré je našim zlatým štandardom. Prináša tradičné výhody:

 • bežné členstvo v SHS JAMES
 • poistenie a výhody na území Slovenska a to cez poisťovňu UNION

Poistenie ako úplný základ, zamerané na poistenie zásahov HZS (Horskej záchrannej služby), platný len pre územie Slovenska.

Viac info o poistení nájdete v dolnej časti na webe SHS James: https://shsjames.org/formy-clenstva/james-slovensko/

James SVET

– prináša tzv. trojkombináciu členstva, ktorá obsahuje:

 • bežné členstvo v SHS JAMES
 • Poistenie JAMES SVET cez Európsku cestovnú poisťovňu – poistenie porovnateľné s obvyklým poistením pre pobyt nielen v horách
 • Členstvo v PZS (Planinska zveza Slovenie) – výhody na chatách a v národných parkoch po celej Európe

Viac info o poistení nájdete v dolnej časti na webe SHS James: https://shsjames.org/formy-clenstva/james-svet-a-james-svet-plus/

James SVET PLUS

Rozšírené poistenie.

– ide opäť o trojkombinácia s ponukou vyššieho štandardu poistenia:

 • bežné členstvo v SHS JAMES
 • Postenie JAMES SVET PLUS cez Európsku cestovnú poisťovňu – oproti poisteniu JAMES SVET navyše:
  • Poistenie batožiny
  • Poistenie zodpovednosti
  • Asistenčná služba
 • Členstvo v PZS (Planinska zveza Slovenie) – výhody na chatách a v národných parkoch po celej Európe

Viac info o poistení nájdete v dolnej časti na webe SHS James: https://shsjames.org/formy-clenstva/james-svet-a-james-svet-plus/