Pre členov

Deň na skalách

Deň na skalách je špeciálny deň na konci školského roka, ktorý je určený pre všetky deti, ktoré navštevujú náš klub a pre deti, ktoré by si chceli lezenie na skalách vyskúšať.

Okrem tohto špeciálneho dňa realizujeme pár dní na skalách pre našich členov aj počas letných prázdnin.

Sviatočné týždne

Každý lezecký turnus vyberieme nejaké sviatky, počas ktorých celý týždeň deťom na lezeckých krúžkoch pripravíme nejakú odmenu alebo špeciálnu aktivitu, ktorá symbolizuje daný sviatok. 

Slávnostné oceňovanie členov - verný člen

Oceňovanie dlhodobých členov klubu počas Dňa na skalách na konci školského roka.

Slávnostné oceňovanie členov - PAVÚK KLUBU

Každý rok vyberieme (nominujeme) vybraných členov klubu na ocenenie Pavúk klubu, 0ktorý je odstupňovaný podľa veku dieťaťa. Nominovaní skladajú klubový lezecký sľub a musia preukázať lezecké zdatnosti a vedomosti, ktoré prislúchajú danému veku.

Má 3 stupne: 

1. Bronzové pavúčiatko pre kat. U8, U10

2. Strieborný pavúčik pre kat. U12

3. Zlatý pavúk pre U14 a U16.


Slávnostné oceňovanie členov - reprezentant klubu

Každý rok oceňujeme tých členov klubu, ktorí reprezentujú klub na pretekoch. V reprezentačnom družstve typu B (prístupný každému členovi) získa ocenenie člen, ktorý absolvuje aspoň 3 preteky pod záštitou SHS James za jeden kalendárny rok. V reprezentačnom družstve typu A (deti v tréningovej skupine) získavajú ocenenie automaticky.

Klubové tričká

Raz ročne, niekedy raz za polrok dávame hromadne vyrábať klubové tričká. Členom a ich rodinným príslušníkom možnosť zakúpiť si klubové tričko. Financie idú čisto na výrobu trička.

Reprezentačné družstvo klubu typu B

Pre tých, čo by sa chceli občas zúčastniť lezeckých pretekov. Ide o účasť na pretekoch nízkej úrovne, ktoré aktuálne nie sú veľmi dopredu známe, objavujú sa v kalendári v priebehu roku (najneskôr 2 týždne pred pretekom). Do tohto typu reprezentácie sa môže prihlásiť ktorýkoľvek náš člen, aj dospelý člen. Podmienka je členstvo osoby v SHS James cez náš klub s cieľom ísť na preteky. Osoby v tomto družstve nemajú špeciálny tréning, navštevujú bežné lezecké krúžky klubu.

Viac o reprezentačných družstvách

ZAREGISTRUJ SA

Reprezentačné družstvo klubu typu A

Pre tých, čo sa chcú venovať pretekárskemu lezeniu na vyššej úrovni. Ide o pravidelnú účasť na pretekoch vysokej úrovne. Osoby v tomto type družstva majú systematický tréning v lezení na zvyšovanie výkonnosti primerane veku. Navštevujú tréningovú skupinu. Osoba, musí mať minimálne 6 rokov (odporúčame aspoň 7-8rokov minimum). Zaradenie do reprezentácie typu A podlieha výberovému konaniu. Ide teda o výber detí. Po výbere do tejto reprezentácie sa musí stať osoby členom SHS James cez náš klub.

Viac o reprezentačných družstvách

PREJAV ZÁUJEM