Pravidlá 

detských lezeckých krúžkov

Platné od 10.01.2024

Prosíme Vás o ústretovosť pri riešení problémov. Ak máte nejaký problém, otázku, alebo prosbu obráťte sa na náš klubový mail: lkspidersnook@gmail.com. Ak potrebujete akútne pomôcť, zanechajte SMS správu hlavnému inštruktorovi (Lenka Bacigálová) a hlavná inštruktorka sa Vám ozve, hneď ako bude môcť.
Hlavný inštruktor: Lenka Bacigálová, tel.kontakt: 0911709465


1. Úvod

1.1 Dni, kedy prebiehajú krúžky nájdete na vašom účte (na našej stránke). Tam si overíte, či počas sviatku alebo prázdnin bude/nebude krúžok. Treba si to dopredu pozrieť, zapísať do domáceho kalendára. Vždy sa môžete k tomu vo vašom účte vrátiť a pozrieť si termíny.  

1.2 Počas turnusu sa môže stať, že sa zmení inštruktorka danej skupiny, alebo sa inštruktorky v skupine striedajú. Vo vašom účte tiež nájdete, aká inštruktorka v daný deň skupinu povedie. Zmeny inštruktoriek, na poslednú chvíľu alebo v priebehu turnusu, sú vyhradené.

1.3 Po nedodržaní pravidla vás upozorníme a záznam bude na vašom účte. Po 3 záznamoch máme právo rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z krúžkov. V tomto prípade sa peniaze za neabsolvované krúžky nevracajú.

1.4 Pravidlá sme nastavili, aby pomáhali deťom sa sústrediť na lezenie a podávali lepšie výkony, zároveň uľahčovali prácu inštruktorkám.

1.5 Pravidlá tvoria inštruktorky, vedenie o.z. a majitelia priestorov. 

1.6 Základný lezecký materiál (lezeckú obuv, sedák, karabíny, laná, istiace pomôcky), ktorý dieťa potrebuje na lezeckých krúžkoch je poskytnutý zadarmo počas lezeckých krúžkov. V prípade, že by sme nemali správnu veľkosť pre vaše dieťa, snažíme sa pravidelne dokupovať chýbajúci materiál.

2. Príznaky ochorenia

2.1 Inštruktor má právo poslať dieťa domov z krúžku pokiaľ vykazuje známky ochorenia.Ak tak učiní (pošle dieťa domov) má inštruktor povinnosť okamžite oznámiť túto skutočnosť zákonnému zástupcovi telefonicky alebo osobne.

2.2 Za známky ochorenia sa považuje:okolie nosa má podráždené a červenévýrazný vlhký produktívny kašel alebo intenzívny dusivý kašel z nosa mu vyteká zafarbená tekutina (hlieny, žltý, zelený, či inak zafarbený sopel)má hnisavé miesta na telečervené a lesklé oči, s hnisavým výtokom, vyteká mu z uší tekutina

3. Vymeškanie a náhrada krúžku, prípadné prerušenie turnusu.  

3.1 Náhrady za jeden turnus môžu byť max. 4 (pre deti v skupinách 3 ročných a 4-5ročných je max. 6 náhrad).

3.2 Deň pred krúžkom vám termín krúžku pripomenieme mailom. Ak túto možnosť nechcete, môžete si ju sami zrušiť po prihlásení do vášho účtu (na našej stránke).  

3.3 Pokiaľ viete, že tréning neabsolvujete, máte možnosť odhlásiť sa a to najneskôr do 8:00 v deň krúžku cez váš účet. Takto odhlásený tréning je možné si nahradiť, keď tak neučiníte, náhradu vám systém neponúkne.

3.4 Náhradu vám systém ponúkne, len v skupinách, v ktorých je aktuálne voľné miesto. Z dôvodu veľkej obsadenosti krúžkov vám nevieme garantovať možnosť náhradnej hodiny. Nezabúdajte sa preto odhlasovať cez váš účet. Umožníte tak iným deťom nahradiť si vymeškané hodiny. A snažte sa nahradiť hodinu čo najskôr. 

3.5 Odhlasovať sa treba výhradne cez váš účet (prihlásite sa na neho na našej stránke). 

3.6 Neakceptujeme odhlasovanie: telefonátom, cez sms, email, whatsapp, fb a iné komunikačné kanály. Na takéto správy nebudeme odpisovať a nijakým spôsobom reagovať.

3.7 Náhradu je možné uskutočniť len v skupine v rovnakom veku, teda dieťa 1.-3.ročníka, si nemôže urobiť náhradu s deťmi 4.-6.ročníka, ale len s deťmi 1.-3.ročníka, dôvodom je iná metodika vedenia krúžkov.

Výnimky: 
  • žiaci 7.ročníka ZŠ a starší:Táto skupina si môže nahradiť hodinu nie len vo svojej vekovej skupine, ale aj v skupine lezenia pre dospelých; 
  • skupina 3ročných detí: Táto skupina si môže nahradiť hodinu v skupinách 43-ročných detí, aj v skupinách 4-5ročných detí.

3.8 V prípade dlhodobej neprítomnosti dieťaťa z dôvodu vážneho a dlhotrvajúceho ochorenia sa individuálne posudzuje náhrada vyššieho počtu zameškaných krúžkov. Ak posúdime, že stav bol naozaj závažný a dlhodobí, tak ideálne je prenesenie časti zaplatených krúžkov do ďalšieho turnusu.

4. Príchod, priebeh a odchod z krúžku 

4.1 Treba dodržať čas príchodu a čas odchodu z krúžku. Nie je dobré meškať, keďže v úvode hodiny prebieha rozcvička a rozťahovanie, čo je dôležitou prevenciou pred zraneniami pri športe. V takom prípade to narúša chod krúžku.

4.2 V prípade, že dieťa nemôže samé odísť z krúžku, treba čakať na dieťa pred budovou pred skončením krúžku, aby inštruktor alebo jeho asistent/pomocník mohol dieťa odovzdať poverenej osobe. Pokiaľ po dieťa neprídete včas, tak inštruktor dieťa upozorní, aby čakalo v predsieni, prípadne budove, ale zodpovednosť za neho preberá už jeho rodič/zákonný zástupca a inštruktor sa ide venovať ďalšej lezeckej skupine.

4.3 Počas krúžku účastníci krúžku nekonzumujú jedlo. Je preto potrebné, aby sa vaše deti najedli predtým alebo mali možnosť sa najesť po krúžku, ako to komu vyhovuje.

4.4 Dôležité je, aby vaše dieťa (účastník krúžku) malo zo sebou dostatok vody alebo iného vami zvoleného nápoja na dodržiavanie potného režimu počas športovania. 

4.5 Účastník krúžku má dodržiavať bezpečnosť a pokyny inštruktora a asistenta inštruktora (ktoré vedú k bezpečnosti a vykonávaniu lezeckej aktivity) a tiež preukazovať voči iným v skupine slušné a férové športové správanie a dbať na zachovanie a upevňovanie priateľskej atmosféry v skupine.

5. Prítomnosť rodiča a doprevádzajúcich osôb

5.1 Zákonný zástupcovia, ani iné doprevádzajúce osoby (nezúčastňujúce sa krúžku) počas lezeckých krúžkov nemajú povolený vstup do budovy. Vstup je povolený len po odsúhlasení prítomného inštruktora, aj to len na nevyhnutné prípady, alebo prípady, kedy inštruktor usúdi, že osoba nebude narúšať priebeh krúžku a narúšať sústredenie detí na lezenie a narúšať prácu inštruktorov. 

6. Zodpovednosť za dieťa

6.1 Zodpovednosť za dieťa preberá inštruktor len počas daného lezeckého krúžku.

6.2 Pred začiatkom krúžkovej hodiny, aj keď sa bude dieťa vyskytovať v budove alebo samé čakať pred budovou, zodpovednosť je stále na vás zákonných zástupcoch.

6.3 Keď dieťa na krúžok mešká, tak inštruktor preberá zodpovednosť až od času, kedy na krúžok príde a zahlási u inštruktora svoju prítomnosť.

6.4 Keď skončí čas lezeckého krúžku, od tejto doby zodpovednosť za dieťa preberá zákonný zástupca. Ak dieťa bude teda čakať po skončení lezeckého krúžku na osobu, ktorá ho má vyzdvihnúť, tak zodpovednosť je už na zákonnom zástupcovi dieťaťa. Inštruktor a asistent sa venujú aktuálnej lezeckej skupine. Inštruktor nemá šancu sa venovať ďalšej skupine a do toho sledovať aj čakajúce dieťa.

6.5 V prípade, že dieťa má odísť z krúžku skôr, musí o tom vedieť inštruktor na začiatku hodiny. Od času, kedy dieťa predčasne opustí krúžok, je za dieťa zodpovedný jeho zákonný zástupca.  

6.6 Ak chcete, aby vaše dieťa odišlo z krúžku skôr, je nutné aby zákonný zástupca oznámil túto skutočnosť aj s časom odchodu dieťaťa z krúžku inštruktorovi. A to buď pri odovzdávaní dieťaťa na začiatku krúžku alebo pošle po dieťati lístok s povolením, kedy ho môže inštruktor pustiť z krúžku s podpisom zákonného zástupcu. Výnimočne môže poslať inštruktorov smsku, ale uvedomte si, že inštruktor nemá povinnosť sledovať smsky, keďže sa musí venovať svojej práci a nemusí si smsku všimnúť. 

 7. Platba príspevku 

7.1 Platba sa dá zrealizovať 3 spôsobmi:

a. "Platba po obdržaní platobných inštrukcií" - Hotovosť priamo na lezeckom krúžku. V prípade výberu tohto spôsobu platby treba príspevok uhradiť najneskôr 4.lekciu daného turnusu od dátumu Vášho prihlásenia na lezecký krúžok. Pri platbe v hotovosti vám manuálne nastavíme 5eurovú zľavu pokiaľ dieťa zaregistrujete do 3.lekcie (vrátane) daného turnusu. 

b. "Platba kartou" a "Platba online bankovým prevodom" 

7.2 Výška platby sa vám zobrazí vo vašom účte (na našej stránke). Po zaplatení spôsobom 7.1 b. sa platba automaticky páruje, pri zaplatení spôsobom 7.1 a., teda na krúžku, inštruktor manuálne odsúhlasí výšku vašej platby v systéme. V týchto prípadoch sa na vašom účte zobrazí, že ste platbu uhradili.

7.3 Ak z akýchkoľvek dôvodov nemôžete uhradiť príspevok do konca 4.lekcie daného turnusu od dátumu vašej registrácie, treba o tom informovať Lenku Bacigálovú (hlavnú inštruktorku) 0911 709 465.

7.4 Keď budete potrebovať rozdeliť úhradu na dve časti. Nasleduje potom individuálna dohoda. Takúto dohodu však možno urobiť len pri platbe v hotovosti, keďže pri online platbe Vám automaticky uhradí celú výšku danej sumy. Ak chcete rozdeliť pri hotovostnej platbe túto sumu, treba kontaktovať pre túto skutočnosť Lenku Bacigálovú (hlavnú inštruktorku) 0911 709 465. V tom prípade sa vo vašom účte po uhradení časti platby zobrazí zvyšná suma, ktorú ešte treba uhradiť.

7.5 Pri prihlásení do už prebiehajúceho krúžku, vám vypočítame pomernú časť príspevku za krúžky.

8. Trvalé odhlásenie dieťaťa

8.1 Ak z akéhokoľvek dôvodu sa rozhodnete dieťa odhlásiť z turnusu, tak nám to treba dať vedieť emailom alebo telefonicky. 

8.2 Vy sami neviete zrušiť Vašu registráciu. Preto Vás žiadame, aby ste situáciu neriešili tak, že odhlásite Vaše dieťa zo všetkých krúžkov, lebo Vaše dieťa bude takto zapĺňať miesto niekomu inému, lebo bude stále registrované v danej skupine. Treba nám preto zavolať alebo napísať a my ho manuálne odstránime z lezeckých krúžkov.

8.3 Ak sa rozhodnete odhlásiť sa z turnusu skôr ako zaplatíte príspevok, je potrebné zaplatiť pomernú časť sumy, kým ste nám oznámili odhlásenie vášho dieťaťa. 

8.4 Ak ste sumu už uhradili, snažíme sa o vzájomnú dohodu podľa odchodeného obdobia a podľa toho, kedy ste nám oznámili skutočnosť, že dieťa chcete trvalo odhlásiť z kružkov.


Lenka Ružičková a Lenka Bacigálová

V Modre, 10.01.2024