Ponuka pre deti Jeseň 2023

Lezecký krúžok pre 3 ročné deti

V skupine je max. 5detí, výnimočne 6 detí. Krúžok trvá 45minút. Hlavný cieľ je pestovať v deťoch lásku k pohybu.

Vekové obmedzenie: 33mesiacov až 47 mesiacov v deň odoslania prihlasovacieho formuláre

Máme skupinu už od 30mesiacov (od 2,5roka)

REGISTROVAŤ DIEŤA

Lezecký krúžok pre 4-5 ročné deti

V skupine je max. 8 detí, výnimočne 9 detí. Krúžok trvá 60minút. Hlavný cieľ je u týchto detí, učenie základných spôsobov, ako sa dostať na vrchol steny.

Vekové obmedzenie: 47mesiacov až 60 mesiacov v deň odoslania prihlasovacieho formuláre

REGISTROVAŤ DIEŤA

Lezecký krúžok pre deti posledného predškolského ročníka a 1.-2.ročník ZŠ

V skupine je max. 8 detí, výnimočne 9 detí. Krúžok trvá 60minút. Hlavný cieľ je rozvíjať zodpovednosť za svoje kroky, počas lezenia.

REGISTROVAŤ DIEŤA

Lezecký krúžok pre 3.-6. ročník ZŠ

V skupine je max. 8 detí, výnimočne 9 detí. Krúžok trvá 60minút. Hlavný cieľ je pod vedením vyškolených inštruktorov učiť deti k zodpovednosti.

REGISTROVAŤ DIEŤA

Lezecký krúžok 7.ročník ZŠ a starší

V skupine je max. 8 detí, výnimočne 9 detí. Krúžok trvá 75minút. Skupina je aj pre 1.-2.ročník SŠ. Hlavný cieľ je samostatnosť a zodpovednosť za seba aj spolulezca. Postupná príprava na lezenie mimo lezeckých krúžkov.

REGISTROVAŤ DIEŤA 

Tréningová skupina (príprava na súťažné lezenie)

Skupina určená pre deti, ktoré sa pripravujú systematicky na preteky alebo lezenie na skalách. Preteky kategórie B, A a MSR pod záštitou SHS James. Aktuálne máme tzv. prípravnú skupinu a hlavnú skupinu.