Rozvrh krúžkov Jarný turnus 2023 

Kliknutím na danú skupinu v kalendári sa môžete do danej skupiny zaregistrovať.
Poprosím, všimnite si, že pri každej skupine je napísané, v ktorý deň skupina začne (dátum prvej hodiny).
Jarný turnus začína 27.2.2023